Det orimliga med religiösa skolor

Jag har försökt gräva lite i det där med religiösa friskolor. För som lagen ser ut idag kan i princip vilken religiös organisation som helst starta skola. Till och med Livets Ord (ett bra bevis på det),  av de allra flesta av oss ansedd som en galen sekt får och driver för tillfället flera skolor (både på grundskola och gymnasienivå). Enligt lagen får friskolor ha en konfessionell inriktning (det vill säga, religiös inriktning), men undervisningen måste samtidigt vara icke konfessionell.  Stödet för att överhuvudtaget tillåta religiösa friskolor grundar sig i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I den står det och jag citerar: ”ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.  Men dessa skolor måste även förhålla sig till skolverkets värdegrund.

I min värld väcker det här flera frågor: Är religionsfriheten hotad, vilket man kan få intryck av i citatet ovan, om religiösa skolor förbjuds? För mig går inte det ihop. Samtidigt är vi ett sekulariserat land och där vi ska läsa och undervisas med ett i fråga sättande öga om ALLA religioner. På religiösa skolor, tänker jag, undervisas eleverna om kristendomens förträfflighet. Det blir således en slags indoktrinering. Eller vem tror på allvar att de på något sätt undervisar med ett kritiskt öga på samtliga religioner? Då är man nog lovligt naiv.  Religiösa skolor fyller nämligen en och egentligen bara en funktion, nämligen att indoktrinera barn tidigt. Föräldrarna är kristna och ska därför tvinga in barnen tidigt i en religiös skola. Det är förstås logiskt. Föräldrar, oavsett vilka, påverkar ju sina barn på ett eller annat sätt. Det är oundvikligt. Frågan är bara vilken rätt de ska ha att tvinga barnen in i en religiös skola där de kommer indoktrineras i en sak, att gud finns och kristendomen är förträfflig. Och Livets Ord, som jag tog upp som exempel är inte vilken religiös organisation som helst. Det är en extremreligiös sekt där man får lära sig att homosexualitet är en synd, kvinnan har inte rätt till sin egen kropp och så vidare. En sådan organisation tillåts driva skolor i Sverige. Livets Ord är så klart bara ett exempel. De ska förstås mätas utifrån samma måttstock som vilken religiös skola som helst, oavsett religion men det är bland de mer extrema samfunden. Om vi bortser ifrån indoktrineringen handlar även religiösa skolor om vilka som inkluderas: Är vem som helst välkommen? Är ateister välkomna eller måste de/kommer de tvångskonverteras? Är homosexuella välkomna hos till exempel Livets Ord, utan att få höra hur de har syndat?  Är de med andra religiösa inriktningar välkommen hos till exempel en muslimsk skola, eller en judisk skola? En skola kan aldrig acceptera att människor med ”vissa” preferenser välkomnas och andra stängs ute. Alla kanske välkomnas, men hur väl behandlas de som inte är normen, det vill säga bibeltrogna? Dessutom har vi sedan tidigare gjort en klar distinktion mellan kyrkan och staten. Det borde rimligtvis även då gälla religiösa skolor och att de helt enkelt inte borde få finnas.

Men låt oss gå händelserna i förväg. Vad händer om vi förbjuder religiösa friskolor? I korthet innebär det förstås att skolor med religiös inriktning inte får bedriva skolverksamhet på någon nivå. Men notera det, det är fortfarande okej för elever som föräldrar att vara troende, visa upp sin tro och vara med i olika församlingar. Det som, somsagt INTE är okej är att barnen som är de mest värdefulla vi har, indoktrineras i ett sekulärt land och får lära sig att allting beror på gud och att han finns bara sådär. Ingen kritik, ingen undervisning om alla religioner som en ”vanlig” skola.

Religionsfriheten är således inte hotad. Däremot skulle inte du som förälder, trots din religiösa övertygelse få sätta ditt barn i en bibelskola där de får lära sig att allting beror på gud och att han någonstans finns.  Hen förtjänar att gå i en skola där hen får läsa om alla religioner och bilda sig en egen uppfattning.

I min värld är det inte bara rimligt. Det är sunt förnuft. Och framför allt, det är skolans uppgift.

Advertisements

7 thoughts on “Det orimliga med religiösa skolor

 1. Hur kan du veta skillnaden av den bild massmedia ger av exempelvis livets ord, och hur det är och fungerar i normala fall?
  Vet du ens om ifall din bild av dem är representaiv för gruppen?
  Du säger att det finns religionsfrihet och att kristna inte förföljs, skulle det stämma så skulle inte du haft den bilden du har kanske, du dömer om något du inte ens vet att de själva tar avstånd ifrån idag. Sen när det gäller att skolorna inte får ta ställning eller påverka eleverna religiöst eller ideologisk exempelvis politiskt är väl också en sanning med modifikation. Man får lära ut evolutions-teorin och förklara den, men kreativismen får inte förklaras, vilka val ger då de vanliga skolorna?
  Jag kan inte ta ställning, men jag anser att det du säger är att skolorna får inte påverka elevernas tro eller idiologi, men att inte ge några alternativ till ateism är att påverka eleverna till att bli ateister…det finns liksom inte många andra val i den vanliga skolan, eftersom lärarna inte ens får förklara vad alternativen betyder och vad de olika religionerna innebär och står för.

 2. 1. Det är inget jag hittat på att Livets Ord ser homosexualitet som en synd och är emot kvinnans rätt att välja. Av de allra flesta ses Livets Ord som en sekt, en galen sådan. Det är bara att lyssna på de otaliga berättelserna som avhoppare vittnat om. Eller lyssna på dem.
  2. Du verkar inte veta hur en skola fungerar. I skolan läser man om samtliga religioner, det är inte så att religionen undviks på något sätt. Inte heller undviks kreationism. Vad har du fått det ifrån? Däremot är det sant att man inte läser det som på en bibelskola utan mer kritiskt tänkande och ifråga sättande. Man påverkas alltid av saker i skolan och inte bara där (läs vad jag skriver). Man påverkas av sin omgivning. Det är inget konstigt, därför ska man läsa om flera olika saker som en vanlig skola. INte som en religiös skola, där fokus ligger på enbart en religion. Vi har ju skiljt kyrkan från staten och barn bör inte indoktrineras om hur en religion är det enda rätta. Och skolor får ta ställning. De har en värdegrund att gå efter, som bekant. Men nej, de ska inte aktivt propagera för en sak. Det är skillnad.
  4. Var i hela friden har jag överhuvudtaget skrivit om att ”kristna inte förföljs” och vad har det med min text att göra?

  • 1. Vad är det kvinnan INTE får välja, och vad betyder ordet ”synd” för dem, och varför skulle de homosexuella vara de enda som enligt dem är HELT fria från synd (de anser att ALLA människor bär synd, men att en syndare som gjort fel och står för det, är fri från sin synd, därför kan även en homosexuell eller en kriminell, eller den som bara kört för fort vara mer rättfärdig enligt dem, än den som gör fel utan att vara medveten om det, men säger sig vara felfri).
   Sen att folk vittnat om märkliga saker när det gäller dem, är inget nytt, men då skall man komma ihåg att om EN enda person hos dem gör något märkligt EN ENDA gång så får bli hela deras organisation stämplad av massmedia,
   Även när det är saker som de T.O.M fördömer.
   Och jag tror inte att om man tog alla föreningar som sysslar med att samla frimärken exempelvis, kan undå att hitta någon som gör något galet, men ingen får för sig att det är något deras organisation står bakom.
   Jag känner avhoppare personligen och väldigt väl så jag VET.

   Vad du heller inte vet är att orsaken till att just deras församling INTE syns så mycket längre i pressen, tros vara att de gjort vissa saker som de själva idag tar helt avstånd ifrån, och att de idag skulle anses som fullt normala människor, därför är det inte så luckerativt och spektakulärt att skriva om dem längre.

   2. Jo jag vet att de läser om alla religioner i skolorna, men de undviker att berätta vad det står för på djupet, ett exempel är att jag hört de som hängt med på skolans religionsundervisning, och de har inte ens fått lära sig grunderna i religionerna…exempelvis så tror de att det som är det mest grundläggande och den röda tråden i bibeln, är en HELT obesvarad fråga…de tror att frågan aldrig blivit besvarad…och det är ÄNDÅ det första och mest cebtrala svaret som bibeln ger.
   Sen är det säkert samma sak med ALLA religioner som skolan får undervisa i, det tvivlar jag inte på…men hade ämnet varit ”matematik” och läraren hade sagt att ett plus ett är fyra, och att det för den delen inte spelar någon roll i sammanhanget vad det blir, då hade den läraren blivit arbetslös…till skillnad från de som undervisar i religion.

   4. förlåt om jag uppfattade dig fel, men jag tolkade det du skrev på det viset.

   5. Nej men skillnaden är att den som kan sitt ämne är mest lämpad att undervisa i det, sen skall man givetvis tala om vilka alternativ som finns…MEN utifrån kunskap i ämnet och inte bara utifrån att man vet vilket förlag som släpper ut de olika religiösa texterna, för det är i princip så det är idag.

 3. Livets Ord, precis som extremreligiösa är emot abort och ser det som mord. De tycker således inte att kvinnan har rätt till sin egen kropp.
  Nu talar jag inte om enstaka fall tyvärr. Det finns en rad berättelser om människor, avhoppare, som farit illa. Det är dessutom en allmän uppfattning att Livets Ord är en sekt. Att du känner ett behov av att försvara dem tycker jag är märkligt.

  Att det finns dålig undervisning och dåliga lärare, absolut, det är inget nytt Det är varken ett argument mot eller för religiösa skolor.

  Med ”synd” när det gäller homosexualitet menade jag mer att de inte accepterar homosexuella, helt enkelt. De är homofober. För dem är homosexualitet något onormalt och felaktigt.

 4. Alla i Livets ord ser inte alla frågorna lika strikt, det finns säker flera där som gjort abort…och många som kan tänka sig att göra det i vissa lägen, men att använda abort som preventivmedel är för de flesta där inget alternativ.
  Och tar man sen bort ett fullt friskt foster, utan att knappt hunnit tänka igenom det, då är man i ett helt annat läge…och med eller utan tro så anser jag att den som tar abort som alternativ till preventivmedel, inte tar ett beslut enbart över sitt eget liv, utan beslutet gäller även det barn som skall bli till.

  Jag har inget behov av att försvara NÅGON organisation i världen, eftersom de enda organisationerna jag någonsin tillhört är en schackklubb och en fiskeklubb samt en dojo (judoklubb)
  Däremot så säger jag att man INTE kan döma en organsiation som man inte känner till eller har inblick i, utan bara gå på hörsägner som oftast är massmedias vinklade bild, som någon prånglar ut för att tjäna pengar.

  Jag sa inget om LÄRARNA, utan jag sa att, den godkända undervisningen inte ens tar med det mest grundläggande utan T.O.M hittar motsägelser som inte finns.

  Och när det gäller homosexuella så är frågan varför folk i allmänhet TROR att Livets ord med flera inte accepterar dem?
  Livets ord accepterar ALLA från felparkerare till mördare, och givetvis homosexuella också eftersom de anser att GUDS kärlek är till för ALLA, och alla är lika mycket värda hos dem.

  Däremot så kanske någon av dem säger att GUD gillar inte alkohol eller narkotika, eller att du kör för fort och bryter de jordiska lagarna, och riskerar att skada andra eller dig själv.
  Så även fortkörare, felparkerare alkoholister och narkomaner blir tillrättavisade och får hjälp att bryta möstret OM DE VILL…det är upp till var och en, men de som är med VET att även om det är jobbigt att höra att man gjort fel, så kan man bli påminnd om det när man är stark nog att kunna ta det…och framförallt för att ALLA skall kunna nås av GUDS kärlek….men då kan man också välja att ALDRIG säga något och komma i olag med GUD enligt deras tro…men är det vidare omtänksamt att låta någon enligt dem hamna utanför paradiset, enbart för att man själv skall bli populär? Enligt mig så är tanken väldigt egoistisk.

  • Hur samtliga medlemmar ser på saken är tämligen ointressant. Organisationen är uppbyggd på ett visst sätt, med vissa värderingar och där passar varken kvinnor som gjort abort eller homosexuella så bra in. Det är bara att kolla på en rad uttalande från tex Ulf Ekman och andra. Det är en sekt, en galen sekt.

 5. Tyvärr klipps saker in och ur sitt rätta sammanhang, exempelvis så skulle vissa vilja sätta Åke Green i fängelse när han sa att det var den kristna världens ansvar att stoppa såna galningar som ”god hates fags”. Han skulle sättas dit för hets mot folkgrupp…för att han var homofob.
  Men orden han använde vändes så att det fick motsatt betydelse…rättegången såg jag i sin helhet på TV.
  Men anser du att det är en galen sekt så är det din egen sak, jag vet bara vad avhoppare jag känner sagt, och det finns saker hos livets ord som även jag ifrågasätter…och det finns det i alla organisationer från scouterna till de politiska gemenskaperna….men jag litar inte på alla källor utan försöker ta reda på saker genom de som är mest neutrala och har mest iniskt.
  Men som sagt så tar jag intye ställning varesig för eller emot NÅGON organisation, och även om det skulle fresta på så väger jag inte BARA in positiva eller negativa saker, utan bedömmer allt jag ser som en enhet….och det mesta har både goda och dåliga sidor…så är det i alla sammanhang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s