Därför borde Hillary inte ställa upp och Demokraterna inte nominera henne

Många demokrater, framför allt de mer framstående är överens om att Hillary Clinton borde kandidera i valet 2016. Så väl minioritetsledaren i representanthuset för Demokraterna, Nancy Pelosi som Harry Reid, majoritetsledaren i senaten tycker hon bör ställa och att hon skulle bli en utmärkt president. Det som är intressant med just Harry Reid är att han i det tysta hoppades på Obama 2008 och var en av dem som övertalade honom. Han tyckte då att Clinton stod för det gamla, medan Obama för det nya, något som landet behövde.   Även David Axelrod, Obamas före detta rådgivare tycker hon bör ställa upp. Vägen står förstås öppen i princip och något jag varit inne på tidigare, om hon nu väljer att ställa upp. Hon ligger dessutom i framkanten på tidiga opinionsmätningar mot flera potentiella GOP- kandidater 2016 och skulle utifrån att hon är kvinna eventuellt bana vägen och bryta murar (det är förstås också en nackdel för henne).  Det säger inte allt, men är en fingervisning om hur högt i kurs hon står.  Hon har sedan lång tid tillbaka en supporterskara och om något en kampanj redan, om än inofficiellt och är dessutom känd som få i USA.  Finns det då rimliga skäl till att hon inte bör ställa upp? Om vi ser ur en ren ”vinna val-synvinkel” så nej, hon är den kandidat hos Demokraterna som har bäst chans att vinna. Inte heller är åldern ett bekymmer. Ronald Reagan var i liknande ålder när han ställde upp och vann 1980, även fast han visade tecken på demens/alzheimer under sin andra mandatperiod så går det utmärkt. Hon har dessutom visat som utrikesminister att hon klarar tempot i dagens politik.  Just nu är i princip åldern och hälsan som tyder på att det kanske inte är så bra att hon ställer upp. Men låt mig presentera en anledning man gärna bortser ifrån, Demokraterna som parti och dess framtid. American Blog, en amerikansk progressiv sida skrev för ett tag sedan om varför Hillary kanske inte borde ställa upp och fick mig att tänka efter. Det handlar om Clinton-familjens dynasti. Vid hennes sista termin har två familjer (!) på 28 av de senaste 36 åren innehaft presidentämbetet. Dessa familjer är Bush (x2) och blir om nu Hillary ställer upp och vinner, Clinton x2. Makten har alltså koncentrerats vid i princip två familjer de senaste nästan 30 åren. Det är häpnadsväckande om man tänker efter. Om Hillary inte väljer att ställa upp, så sätter hon stopp för dynastin redan nu. Hon lämnar plats för ”nya” demokrater att ta plats. Hon lämnar plats för det oundvikliga, ett typ av generationsskifte. Det tvingar andra att ta plats, så väl kvinnor som andra nya och fräscha demokrater som till exempel Elizabeth Warren.

Men ett sådant beslut från Hilary att inte ställa upp, skulle också kunna få konsekvenser. Demokraterna som parti skulle förmodligen riskera att förlora 2016. Den risken finns förstås ändå, men kan bli än större om hon nu inte ställer upp, med tanke vilken storfavorit hon är bland många att ställa upp och hur bra hon ligger i mätningar.

Men det innebär inte att det vore bäst för Demokraterna att nominera henne för valet är en sak, partiets framtid är en annan. Och det är inte nyttigt när makt i så stor utsträckning innehas av två mäktiga familjer. Att Hillary Clinton inte tänker på det är självklart. Än mindre att Demokraterna som vill vinna nästa val gör det. Val är som bekant som en match, den ska helst vinnas och bäst kandidat nomineras.  Det är således självklart att många framstående demokrater uttalar sitt stöd för henne.  I grunden har hon bäst chans att vinna, som det ser ut just nu.

I min värld skulle Demokraterna som parti och USA i allmänhet må bra av att bryta upp med makten som varit koncentrerad i så hög grad hos två familjer. Förr eller senare måste det ju göras.

2008 valde Demokraterna det tillsynes nya. 2016 borde man försöka göra detsamma och samtidigt en gång för alla bryta med maktkoncentrationen.