Sherrod Brown hade rätt redan 1996

År 1996 röstade kongressen med ett otroligt stort stöd igenom DOMA (defense of marriage act) som tydliggjorde att äktenskapet skulle vara mellan en man och en kvinna. Då röstade en senator från en av nyckelstaterna, där det kan skifta fort politiskt, nej till förslaget. Han hette Sherrod Brown och var då som nu en senator som representerade Ohio. Då var det ett vågat ställningstagande, som kunde äventyrat hela hans politiska karriär. Han hade opinionen emot sig, och var tvungen att åka hem och förklara det här för sina väljare i sitt distrikt.

I dag, år 2013, har han istället opinionen på sin sida. DOMA kan komma att rivas upp och fler och fler demokratiska senatorer är nu öppet för samkönade äktenskap. Det är alltså fullt möjligt att ta ställning i en, för många amerikaner svår fråga för att man är övertygad om att det är rätt, argumentera för den och med en opinion emot sig. Sedan, se hur framtiden ter sig. Och han var på rätt sida redan 1996.

I skrivande stund är det fortfarande tio demokratiska senatorer som vägrar ta ställning för samkönade äktenskap.

De har lite att lära av Sherrod Brown.