Det orimliga med religiösa skolor

Jag har försökt gräva lite i det där med religiösa friskolor. För som lagen ser ut idag kan i princip vilken religiös organisation som helst starta skola. Till och med Livets Ord (ett bra bevis på det),  av de allra flesta av oss ansedd som en galen sekt får och driver för tillfället flera skolor (både på grundskola och gymnasienivå). Enligt lagen får friskolor ha en konfessionell inriktning (det vill säga, religiös inriktning), men undervisningen måste samtidigt vara icke konfessionell.  Stödet för att överhuvudtaget tillåta religiösa friskolor grundar sig i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I den står det och jag citerar: ”ska staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överenskommelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.  Men dessa skolor måste även förhålla sig till skolverkets värdegrund.

I min värld väcker det här flera frågor: Är religionsfriheten hotad, vilket man kan få intryck av i citatet ovan, om religiösa skolor förbjuds? För mig går inte det ihop. Samtidigt är vi ett sekulariserat land och där vi ska läsa och undervisas med ett i fråga sättande öga om ALLA religioner. På religiösa skolor, tänker jag, undervisas eleverna om kristendomens förträfflighet. Det blir således en slags indoktrinering. Eller vem tror på allvar att de på något sätt undervisar med ett kritiskt öga på samtliga religioner? Då är man nog lovligt naiv.  Religiösa skolor fyller nämligen en och egentligen bara en funktion, nämligen att indoktrinera barn tidigt. Föräldrarna är kristna och ska därför tvinga in barnen tidigt i en religiös skola. Det är förstås logiskt. Föräldrar, oavsett vilka, påverkar ju sina barn på ett eller annat sätt. Det är oundvikligt. Frågan är bara vilken rätt de ska ha att tvinga barnen in i en religiös skola där de kommer indoktrineras i en sak, att gud finns och kristendomen är förträfflig. Och Livets Ord, som jag tog upp som exempel är inte vilken religiös organisation som helst. Det är en extremreligiös sekt där man får lära sig att homosexualitet är en synd, kvinnan har inte rätt till sin egen kropp och så vidare. En sådan organisation tillåts driva skolor i Sverige. Livets Ord är så klart bara ett exempel. De ska förstås mätas utifrån samma måttstock som vilken religiös skola som helst, oavsett religion men det är bland de mer extrema samfunden. Om vi bortser ifrån indoktrineringen handlar även religiösa skolor om vilka som inkluderas: Är vem som helst välkommen? Är ateister välkomna eller måste de/kommer de tvångskonverteras? Är homosexuella välkomna hos till exempel Livets Ord, utan att få höra hur de har syndat?  Är de med andra religiösa inriktningar välkommen hos till exempel en muslimsk skola, eller en judisk skola? En skola kan aldrig acceptera att människor med ”vissa” preferenser välkomnas och andra stängs ute. Alla kanske välkomnas, men hur väl behandlas de som inte är normen, det vill säga bibeltrogna? Dessutom har vi sedan tidigare gjort en klar distinktion mellan kyrkan och staten. Det borde rimligtvis även då gälla religiösa skolor och att de helt enkelt inte borde få finnas.

Men låt oss gå händelserna i förväg. Vad händer om vi förbjuder religiösa friskolor? I korthet innebär det förstås att skolor med religiös inriktning inte får bedriva skolverksamhet på någon nivå. Men notera det, det är fortfarande okej för elever som föräldrar att vara troende, visa upp sin tro och vara med i olika församlingar. Det som, somsagt INTE är okej är att barnen som är de mest värdefulla vi har, indoktrineras i ett sekulärt land och får lära sig att allting beror på gud och att han finns bara sådär. Ingen kritik, ingen undervisning om alla religioner som en ”vanlig” skola.

Religionsfriheten är således inte hotad. Däremot skulle inte du som förälder, trots din religiösa övertygelse få sätta ditt barn i en bibelskola där de får lära sig att allting beror på gud och att han någonstans finns.  Hen förtjänar att gå i en skola där hen får läsa om alla religioner och bilda sig en egen uppfattning.

I min värld är det inte bara rimligt. Det är sunt förnuft. Och framför allt, det är skolans uppgift.

Det borde vara förbjudet att driva religiöst inriktade skolor i Sverige

Jag tycker religionsfrihet är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Varje enskild människa, eller organisation ska ha rätten att tro på vad dem vill, så länge det inte strider mot grundläggande mänskliga rättigheterna och de demokratiska rättigheterna, i vilket vårt samhälle är byggt på. Svårare än så behöver det inte vara. Däremot ska inte skattepengar under några som helst omständigheter gå till till exempel scientologisk lära, så de kan ”undervisa”, som Johannes Forsberg tar upp mycket klokt i en ledare i Expressen. Inte heller ska religiösa friskolor överlag, oavsett religion vara tillåtna att drivas i Sverige och finansieras av våra skattepengar (finns, enligt uppgifter 70 skattefinansierade religiösa skolor). Skolbarn ska inte bli indoktrinerade i vad de ska tro, och förväntas tro. Det är inte skolans roll. Givetvis ska man läsa om religion i skolan, som en viktig del, vilket ska ske på en ren kunskapsmässig bais men givetvis också genom  ifrågasättande. Men rena religiösa skolor, baserade på att lära ut EN enda religion som den enda rätta för barnen och basera all form av inlärning på det är bisarrt.

För egentligen är det enkelt. Tro för all del på vad ni vill, gå till kyrkan när ni vill men försök inte lura in barn att tro hur kristendomen/islam eller vad det nu kan vara, är den enda läran och lösningen på allt. Det är indoktrinering och hör inte hemma någonstans. Men speciellt inte i skolan.  Då har ni missförstått skolans roll, och vill bara efter egna egoistiska syfte ”värva” barn till eran tro. Det gäller även i hög grad föräldrar, som i så fall kan ”välja” skola till sina barn, efter sin religion.

Sverige bör sätta ner foten en gång för alla. Religiösa församlingar/sekter ska inte få driva skolor, än mindre finansieras av våra gemensamma skattemedel. Punkt.